De Biljartclub is de jongste telg uit onze familie van onderafdelingen, de eerste bijeenkomst was in .... Ook zij hebben hun thuisbasis in het sportpark waar twee prachtige en goed onderhouden biljarttafels staan.
De club is aangesloten bij de Belgische Biljartbond, KBBB, en spelen in het gewest Antwerpen, District Mol - Turnhout. Alle uitslagen en kalenders kan u vinden op de site van KBBB gewest Antwerpen. Er kan bij de Biljart- club zowel voor vrijspel, bandspel als 3 bandspel gekozen worden.

Elke DAF medewerker/medewerksters evenals partner, of (brug)gepensioneerden zijn welkom bij deze club. Jong, oud, recreatief of in competitie, het kan allemaal. LET OP: Om gebruik te maken van deze biljarts dient men lid te zijn/worden van de DAF Biljartclub.
Een biljartseizoen loopt van begin september tot einde mei, maar tussendoor kan er natuurlijk ook geoefend worden.
De clubavonden hiervoor zijn woensdag- en vrijdagavond van 19u tot ...
Bij voldoende belangstelling kan ook op zondagvoormiddag geoefend worden.
Interesse? Voor meer inlichtingen kan je terecht bij:
André Vissers 494/36.74.38 of Marc Smeets 0475/52.68.92