Clijsters, Henin, Malisse, Gofin, Rochus... het zijn maar enkele namen die België op het intenationale tennislandschap hebben gezet. Niet te verwonderen dus dat onze DAF Tennisclub tot een van de grotere onderafdelingen behoord.

Het begon echter allemaal veel vroeger, 1979, toen nog op de tennisvelden van "Het Vissershuis" in Winkelomheide. In 1983, met de opening van het nieuwe DAF sportpark was er meteen ook een thuisbasis. In 1988 werden de terreinen uitgebreid tot 4 velden.

Outdoor tennis is natuurlijk een zomersport, beginnend ergens in april en eindigend rond oktober. De bestuursleden zorgen zelf voor het zomer- en winterklaar maken.
TC DAF speelt in competitieverband en bij verschillende bonden, maar ook voor de recreatieve tennisser(ster) is er plaats.

Er zijn buiten tennissen, ook nog verschillende nevenactiviteiten en de clubleiding zorgt steeds voor een welgevulde activiteitenkalender.

Wil je meer weten over deze onderafdeling, klik dan op het bewegende clipje onderaan links en je komt meteen op de webstek van onze DAF Tennisclub.